SEO woordenboek

“kennis is macht, gedeelde kennis is dubbele macht”

Wat betekent wat in SEO land (search engine optimization)

Een overzicht van veelgebruikte termen SEO termen.

 • Advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak sterk lijkt op de redactionele content van een website of een nieuwsbrief.
 • Algoritme formule die door een zoekmachine wordt gebruikt om de positie van een website te bepalen.
 • Backlink een link van een andere website naar uw eigen website.
 • Ban het door een zoekmachine uit de index verwijderen van een website.
 • Branding het vergroten van de naamsbekendheid op welke manier dan ook.
 • Click-Through-Rate (CTR) het aantal clicks op een link of banner uitgedrukt als percentage van het totaal aantal weergaves.
 • Clicks het aantal keren, dat er op een advertentie of link geklikt is.
 • Content de inhoud van een website.
 • Conversie Een bezoeker heeft gedaan wat u wilt.
 • Conversiekosten gemiddelde kosten gemaakt voor het behalen van een conversie.
 • Conversion Rate het aantal gebruikers dat converteert t.o.v. het totaal aantal gebruikers.
 • Cost-Per-Click (CPC) het bedrag dat betaald moet worden per keer dat een bezoeker de advertentie aanklikt, b.nv. Google Adwords werkt op basis van dit systeem.
 • Cost-Per-Lead (CPL) totale kosten van een advertentie campagne gedeeld door het gerealiseerde aantal nieuwe geïnteresseerde klanten.
 • Description Tag een HTML-code in een website gebruikt om zoekmachines te voorzien van een beschrijving van de inhoud van de website
 • Directory een verzameling websites. De websites worden door medewerkers beoordeeld op kwaliteit en relevantie en daarna al dan niet geplaatst.
 • E-Commerce alle activiteiten op het internet, die verband houden met commerciële doeleinden.
 • E-mail Marketing promotie werkzaamheden voor producten of diensten via e-mail.
 • Gesponsorde Koppeling advertenties, die boven of naast de “natuurlijke” zoekresultaten worden weergegeven.
 • Hits het aantal keren, dat er een bestand op de webserver wordt geopend.
 • Homepage de pagina, waarmee een website opent.
 • HTML HyperText Markup Language, een codeertaal, waarmee webpagina’s gemaakt kunnen worden.
 • Hyperlink met HyperText gemaakte verwijzing op een webpagina naar een andere pagina of deel van die pagina.
 • Index de database van een zoekmachine of directory, waarin alle gegevens van de websites zijn opgeslagen.
 • Indexering het opnemen van een website in de database van een zoekmachine.
 • Internetmarketing de marketing, die het internet als medium gebruikt teneinde haar doelstellingen te bereiken.
 • Keyword zoekwoord, woord waarmee in een zoekmachine wordt gezocht.
 • Keyword Research onderzoek naar welke zoekwoorden op welke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.
 • Landingspage de pagina, waarop een bezoeker binnenkomt na het klikken op een advertentie.
 • Leads potentiële klant, mensen die interesse hebben in uw producten of diensten.
 • Link verwijzing naar een ander deel van de pagina of naar een andere webpagina.
 • Link Popularity aantal backlinks, dat een site heeft en de kwaliteit daarvan.
 • Link Tekst tekst, die een link bevat.
 • Listing Informatie, die verschijnt op een resultatenpagina van een zoekmachine als gevolg van een zoekopdracht.
 • META Tags speciale codes om spiders van zoekmachines informatie over een website te verschaffen.
 • Online Verkopen verkopen, die via het internet worden gerealiseerd.
 • Optimalisatie website het optimaliseren van een website, zodat die beter vertegenwoordigd wordt in de index van de zoekmachines.
 • Outbound Link een link van uw website naar een andere website.
 • Pay-per-Click(PPC) het bedrag, dat betaald moet worden voor elke keer, dat een bezoeker de advertentie aanklikt.
 • Rank positie van een website in de zoekmachine bij een bepaald keyword.
 • Reciprocal link link tussen websites: de ene website linkt met de andere en vice versa.
 • Referrer de pagina van waaruit een bezoeker via een hyperlink op een andere pagina terecht is gekomen.
 • Search Engine Advertising (SEA) plaatsen van aan een zoekwoord gekoppelde advertenties bij zoekmachines.
 • Search Engine zoekmachine zoals GOOGLE.
 • Search Engine Optimization SEO) het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten van een zoekmachine op voor de webpagina relevante trefwoorden of zoektermen.
 • Spider programma van de zoekmachines om websites te bezoeken en de inhoud te indexeren. Wordt ook wel crawler of robot genoemd.
 • Traffic aantal bezoekers van een website.
 • Zoekmachine Optimalisatie het geheel van activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten van een zoekmachine, op voor de webpagina relevante trefwoorden of zoektermen.